Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/11/2017  22:00
 
 

Ηλεκτρονικό εισιτήριο: Από την Πέμπτη

Ηλεκτρονικό εισιτήριο Από την Πέμπτη
Ηλεκτρονικό εισιτήριο Από την Πέμπτη
Έ

πειτα από την ημερομηνία αυτή, οι επιβάτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν για τη μετακίνησή τους, το ηλεκτρονικό εισιτήριο ή τις  ηλεκτρονικές κάρτες.
Για τη προμήθεια του μεμονωμένου ηλεκτρονικού εισιτηρίου ATH.ENA Ticket των 1,40 ευρώ, ο επιβάτης μπορεί να προσέλθει, είτε στα εκδοτήρια της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ, είτε στα Αυτόματα Μηχανήματα, ακολουθώντας τις σχετικές ενδείξεις.
Ο ΟΑΣΑ προτρέπει το επιβατικό κοινό να μην πετά τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και κάρτες, αλλά να τα επαναχρησιμοποιεί, καθώς είναι επαναφορτιζόμενα.

Ηλεκτρονικό εισιτήριο Από την Πέμπτη

Ηλεκτρονικό εισιτήριο Από την Πέμπτη