Ημερομηνία Δημοσίευσης 07/12/2017  13:00
 
 

Παυλόπουλος σε Ερντογάν: Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους

Παυλόπουλος σε Ερντογάν Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους
Παυλόπουλος σε Ερντογάν Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους
Ε

πικαλούμενος το λαϊκό ρητό, «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους», πρότεινε πάνω στους καλούς αυτούς λογαριασμούς να χτισθούν και οι διμερείς σχέσεις, ο Έλληνας Πρόεδρος..
Εξάλλου, η όποια διαφορά δεν μπορεί παρά να λυθεί με τρόπο ειρηνικό και με βάση το Διεθνές Δίκαιο,  διεμήνυσε επίσης ο κ. Παυλόπουλος.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ζήτησε ειλικρινή εφαρμογή της ευρω-τουρκικής συμφωνίας για το προσφυγικό, με δεδομένο ότι βασικές αξίες είναι η Δικαιοσύνη και ο Ανθρωπισμός.

Παυλόπουλος σε Ερντογάν Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους

Παυλόπουλος σε Ερντογάν Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους