Ημερομηνία Δημοσίευσης 13/10/2017  13:05
 
 

Κυρανάκης: Οι καναλάρχες να πληρώσουν όπως και όλοι οι πολίτες

Κυρανάκης Οι καναλάρχες να πληρώσουν όπως και όλοι οι πολίτες
Κυρανάκης Οι καναλάρχες να πληρώσουν όπως και όλοι οι πολίτες
Σ

ε ό,τι αφορά το τίμημα εκάστης άδειας,που το ΕΣΡ υπολόγισε στα 35 εκατ. ευρώ, ο κ. Κυρανάκης έκρινε πως δεν είναι κάτι υπερβολικό "με βάση την αγορά και τα διαφημιστικά έσοδα".