Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/11/2017  05:15
 
 

Δώρο Χριστουγέννων 2017: Δείτε online το ποσό που δικαιούστε

Δώρο Χριστουγέννων 2017 Δείτε online το ποσό που δικαιούστε
Δώρο Χριστουγέννων 2017 Δείτε online το ποσό που δικαιούστε
Π

ώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων
Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.
Σε αυτήν την περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια -ανάλογα με το πώς αμείβονται- για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Δώρο Χριστουγέννων 2017 Δείτε online το ποσό που δικαιούστε

Δώρο Χριστουγέννων 2017 Δείτε online το ποσό που δικαιούστε

Δώρο Χριστουγέννων 2017 Δείτε online το ποσό που δικαιούστε

Δώρο Χριστουγέννων 2017 Δείτε online το ποσό που δικαιούστε

Δώρο Χριστουγέννων 2017 Δείτε online το ποσό που δικαιούστε