Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/01/2018  10:25
 
 

Γερμανία: 'Ναι' στην μετατροπή του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο

Γερμανία Ναι στην μετατροπή του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο
Γερμανία Ναι στην μετατροπή του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο
Τ

α κόμματα τάσσονται επίσης υπέρ της διάθεσης συγκεκριμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού για την οικονομική σταθεροποίηση, την κοινωνική σύγκλιση και τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην ευρωζώνη.
Τα κόμματα υποστηρίζουν ότι τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ενός μελλοντικού «επενδυτικού προϋπολογισμού» για την ευρωζώνη.