Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/01/2018  14:00
 
 

Χαρ.Γεωργιάδης: Σύντομα η Ελλάδα στο τρένο της ανάπτυξης

ΧαρΓεωργιάδης Σύντομα η Ελλάδα στο τρένο της ανάπτυξης
ΧαρΓεωργιάδης Σύντομα η Ελλάδα στο τρένο της ανάπτυξης
Σ

ήμερα στην Κύπρο η οικονομία είναι σε ανάπτυξη και ο δείκτης εμπιστοσύνης σημαντικά ενισχυμένος. Η χώρα παρουσιάζει θετικές προοπτικές ανάπτυξης με ρυθμό 3-4%. Για πέμπτο συνεχόμενο έτος, η κυπριακή οικονομία λειτουργεί με ισοσκελισμένο προυπολογισμό.
Σε όλο αυτό το διάστημα, ακόμη και όταν είχε κλονισθεί η εμπιστοσύνη στη χώρα, ακόμα και όταν η ίδια η κοινωνία είχε καταρρεύσει με αβέβαιο μέλλον, υπήρξαν τράπεζες, όπως η Eurobank που δεν έδειξε καθόλου να κλονίζεται και παρέμεινε σταθερή , στηρίζοντας μέσω της παρουσίας της, την χώρα.
Αυτό τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση ο κ. Γεωργιάδης που αναφέρθηκε στην σημερινή πραγματική ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία χωρίς να έχει πιστωτική επέκταση, συνοδεύεται από υγιή παροχή ρευστότητας εκ μέρους των τραπεζών, μεταξύ των οποίων της Eurobank, που αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο όμιλο στην κυπριακή αγορά και τον πρώτο μεγαλύτερο ελληνικό όμιλο διεθνώς.
Στόχος της κυπριακής οικονομίας τόνισε ο υπουργός είναι να παραμείνει ως μία από τις ταχύτερες αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρώπη και να διατηρήσει ένα σταθερό, ευνοικό και προβλέψιμο περιβάλλον.