Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/11/2017  18:00
 
 

Καιρός: Από πού παίρνουν τα ονόματά τους οι μεγάλες κακοκαιρίες;

Καιρός Από πού παίρνουν τα ονόματά τους οι μεγάλες κακοκαιρίες
Καιρός Από πού παίρνουν τα ονόματά τους οι μεγάλες κακοκαιρίες
Γ

ιατί όμως η έντονη κακοκαιρία που έφερε μεγάλες καταστροφές σε Κέρκυρα, Ναύπλιο και Σύμη, έχει γυναικείο όνομα; Για την ονοματοδοσία είναι υπεύθυνοι οι μετεωρολόγοι του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Όπως αναφέρουν, από τις αρχές του 2017 αποφασίστηκε να δίνουν ονόματα σε διαταραχές, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν καιρικά φαινόμενα με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Όπως οι ίδιοι λένε, με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο «αποδοτική» η μετάδοση της πληροφορίας στους πολίτες ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.

Καιρός Από πού παίρνουν τα ονόματά τους οι μεγάλες κακοκαιρίες

Καιρός Από πού παίρνουν τα ονόματά τους οι μεγάλες κακοκαιρίες

Καιρός Από πού παίρνουν τα ονόματά τους οι μεγάλες κακοκαιρίες

Καιρός Από πού παίρνουν τα ονόματά τους οι μεγάλες κακοκαιρίες