Ημερομηνία Δημοσίευσης 13/01/2018  11:39
 
 

Ανθυγιεινές τροφές: Οι ολέθριες επιπτώσεις τους στο ανοσοποιητικό

Ανθυγιεινές τροφές Οι ολέθριες επιπτώσεις τους στο ανοσοποιητικό
Ανθυγιεινές τροφές Οι ολέθριες επιπτώσεις τους στο ανοσοποιητικό
Α

υτό προκύπτει από νέα μελέτη επιστημόνων του πανεπιστημίου της Βόννης.
 
Ακόμη χειρότερη είναι η διαπίστωση ότι το ανθυγιεινό φαγητό καθιστά την άμυνα του οργανισμού πιο επιθετική μακροπρόθεσμα.

Ανθυγιεινές τροφές Οι ολέθριες επιπτώσεις τους στο ανοσοποιητικό

Ανθυγιεινές τροφές Οι ολέθριες επιπτώσεις τους στο ανοσοποιητικό