Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/08/2017  12:39
 
 

ΑΡΣΙ: Η πολιτική της κυβέρνησης διώχνει ξεκάθαρα τους νέους γιατρούς από την Ελλάδα

ΑΡΣΙ Η πολιτική της κυβέρνησης διώχνει ξεκάθαρα τους νέους γιατρούς από την Ελλάδα
ΑΡΣΙ Η πολιτική της κυβέρνησης διώχνει ξεκάθαρα τους νέους γιατρούς από την Ελλάδα
Τ

ο διώξιμο των νέων πτυχιούχων προς το εξωτερικό, αποτελεί συστατικό στοιχείο της καταστροφικής υγειονομικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, ενώ οι νέοι γιατροί (και συνολικά πολλοί κλάδοι νέων επιστημόνων) θεωρούνται σημαντικό εξαγώγιμο είδος, όπως αναφέρει η ΑΡΣΙ. 
Την πρόθεση των κυβερνώντων να συνεχίσουν αυτήν την πολιτική διωξίματος και των τελευταίων νέων γιατρών που ακόμα δεν έχουν αποφασίσει να μεταναστεύσουν έρχονται επιπρόσθετα να την επιβεβαιώσουν και δύο συμβάντα των τελευταίων εβδομάδων.

ΑΡΣΙ Η πολιτική της κυβέρνησης διώχνει ξεκάθαρα τους νέους γιατρούς από την Ελλάδα

ΑΡΣΙ Η πολιτική της κυβέρνησης διώχνει ξεκάθαρα τους νέους γιατρούς από την Ελλάδα

ΑΡΣΙ Η πολιτική της κυβέρνησης διώχνει ξεκάθαρα τους νέους γιατρούς από την Ελλάδα

ΑΡΣΙ Η πολιτική της κυβέρνησης διώχνει ξεκάθαρα τους νέους γιατρούς από την Ελλάδα

ΑΡΣΙ Η πολιτική της κυβέρνησης διώχνει ξεκάθαρα τους νέους γιατρούς από την Ελλάδα