Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/01/2018  10:39
 
 

Επιθετικός καρκίνος προστάτη: Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο

Επιθετικός καρκίνος προστάτη Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο
Επιθετικός καρκίνος προστάτη Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο
Α

ν και ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος καρκίνος στον αντρικό πληθυσμό, είναι λιγοστά τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην εμφάνιση της νόσου, όπως το επάγγελμα ή η διατροφή. Οι μελέτες που έχουν εξετάσει συγκεκριμένα τον ρόλο των διατροφικών συνηθειών στην ανάπτυξη του καρκίνου έχουν καταλήξει σε ασαφή ή αντιφατικά συμπεράσματα.
 
Έτσι, οι ερευνητές αποφάσισαν να βάλουν στο μικροσκόπιο τρία διατροφικά προγράμματα δημοφιλή στην Ισπανία ώστε να διαπιστώσουν αν κάποιο από αυτά συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη και ιδιαίτερα για επιθετικούς όγκους του προστάτη:

Επιθετικός καρκίνος προστάτη Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο

Επιθετικός καρκίνος προστάτη Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο