Ημερομηνία Δημοσίευσης 11/01/2018  19:39
 
 

Έξι τροφές για να ρίξετε την πίεση με φυσικό τρόπο

Έξι τροφές για να ρίξετε την πίεση με φυσικό τρόπο
Έξι τροφές για να ρίξετε την πίεση με φυσικό τρόπο
Π

ρέπει όμως να μετράμε τακτικά την πίεση και να εντοπίζουμε έγκαιρα την υπέρταση ώστε να αποφύγουμε επικίνδυνες επιπλοκές όπως ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό.

Έξι τροφές για να ρίξετε την πίεση με φυσικό τρόπο