Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/10/2017  19:39
 
 

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε νοσοκομεία: Τα αποτελέσματα για 348 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε νοσοκομεία Τα αποτελέσματα για 348 θέσεις εργασίας
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε νοσοκομεία Τα αποτελέσματα για 348 θέσεις εργασίας
Τ

υχόν ενστάσεις υποβάλλονται από αύριο, Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα, 23 του μηνός.
Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
Τα προσωρινά αποτελέσματα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Προκήρυξης (494 θέσεις) θα εκδοθούν άμεσα με την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε νοσοκομεία Τα αποτελέσματα για 348 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε νοσοκομεία Τα αποτελέσματα για 348 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε νοσοκομεία Τα αποτελέσματα για 348 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε νοσοκομεία Τα αποτελέσματα για 348 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε νοσοκομεία Τα αποτελέσματα για 348 θέσεις εργασίας