Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/08/2017  15:09
 
 

Θερμίδες ανά ηλικία: Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες

Θερμίδες ανά ηλικία Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες
Θερμίδες ανά ηλικία Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες
Ο

ι απαιτήσεις σε ενέργεια αφορούν επίσης την ενέργεια που χρειάζονται τα παιδιά για την ομαλή ανάπτυξή τους, καθώς και οι μητέρες στην εγκυμοσύνη και κατά τον θηλασμό. Σε έναν υγιή πληθυσμό θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ενέργειας που προσλαμβάνει το ανθρώπινο σώμα αλλά και αυτής που δαπανάται.
 

Θερμίδες ανά ηλικία Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες

Θερμίδες ανά ηλικία Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες

Θερμίδες ανά ηλικία Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες

Θερμίδες ανά ηλικία Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες

Θερμίδες ανά ηλικία Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες