Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/01/2018  17:39
 
 

Θρόμβος: Ποια συμπτώματα προκαλεί αν βρίσκεται στο πόδι, στην καρδιά, στον εγκέφαλο

Θρόμβος Ποια συμπτώματα προκαλεί αν βρίσκεται στο πόδι στην καρδιά στον εγκέφαλο
Θρόμβος Ποια συμπτώματα προκαλεί αν βρίσκεται στο πόδι στην καρδιά στον εγκέφαλο
Ό

ταν οι θρόμβοι εντοπίζονται εντός των φλεβών, η κατάσταση αυτή είναι γνωστή στον ιατρικό χώρο ως φλεβική θρομβοεμβολή (VTE). Τα συμπτώματα που προκαλεί η φλεβική θρομβοεμβολή ποικίλλουν και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ακριβές σημείο του σώματος στο οποίο εντοπίζεται ο θρόμβος.

Θρόμβος Ποια συμπτώματα προκαλεί αν βρίσκεται στο πόδι στην καρδιά στον εγκέφαλο

Θρόμβος Ποια συμπτώματα προκαλεί αν βρίσκεται στο πόδι στην καρδιά στον εγκέφαλο