Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/10/2019  06:16
 
 

Γενική Συνέλευση στην ΚΟΕ

Γενική Συνέλευση στην ΚΟΕ
Γενική Συνέλευση στην ΚΟΕ
Ο

συνολικός προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας για το 2020, ανέρχεται στο ποσό των 4.626.000 ευρώ και αναλύεται ανά κεφάλαιο: