Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/10/2019  06:56
 
 

Μειώθηκε το πρόστιμο σε Καραπαπά

Μειώθηκε το πρόστιμο σε Καραπαπά
Μειώθηκε το πρόστιμο σε Καραπαπά
Α

ναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η Επιτροπή Εφέσεων, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3787/02-10-2019 έφεση του κ. Κωνσταντίνου Καραπαπά, αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3787/02-10-2019 έφεση του Κωνσταντίνου Καραπαπά, Αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κατά της υπ’ αριθμ. 247/2019 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση. Επιβάλλει στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, Κωνσταντίνο Καραπαπά, Γ΄ Αντιπρόεδρο και Επιχειρησιακό Διευθυντή της ΠΑΕ Ολυμπιακός χρηματική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ».