Ημερομηνία Δημοσίευσης 21/05/2019  11:36
 
 

Πού ψηφίζω: Με ένα κλικ θα βρείτε το εκλογικό σας τμήμα...

Πού ψηφίζω Με ένα κλικ θα βρείτε το εκλογικό σας τμήμα
Πού ψηφίζω Με ένα κλικ θα βρείτε το εκλογικό σας τμήμα
Π

οια είναι η ηλικία ψήφου;
Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. Αρα για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019, μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31/12/2002.