Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/02/2020  10:56
 
 

Τα τυριά με το περισσότερο και το λιγότερο αλάτι

Τα τυριά με το περισσότερο και το λιγότερο αλάτι
Τα τυριά με το περισσότερο και το λιγότερο αλάτι
Υ

πάρχουν βέβαια σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά είδος τυριού αλλά και για συγκεκριμένες μάρκες σε κάθε είδος τυριού ως προς την περιεκτικότητά τους σε αλάτι. Δείτε ποια από αυτά έχουν το λιγότερο και ποια το περισσότερο αλάτι: