Ημερομηνία Δημοσίευσης 21/11/2019  10:57
 
 

ΑΣΕΠ: 300 νέες προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής

ΑΣΕΠ 300 νέες προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής
ΑΣΕΠ 300 νέες προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής
Τ

ην πρόσληψη 300 νέων υπαλλήλων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) προωθεί η Περιφέρεια Αττικής.

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, εισηγήθηκε τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού και δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, για το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό αριθμό κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ο οποίος ανέρχεται σε 990 για το τακτικό προσωπικό και σε 11 για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

ΑΣΕΠ 300 νέες προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής