Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/09/2019  16:27
 
 

ΑΣΕΠ: Η πρώτη προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ

ΑΣΕΠ Η πρώτη προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ
ΑΣΕΠ Η πρώτη προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ
Α

ΣΕΠ: Εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών για την πλήρωση δώδεκα θέσεων μόνιμου προσωπικού, του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας (23/09/2019) καθορίστηκε ο αριθμός θέσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – ΚΕΠ των OTA α’ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από τις ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

ΑΣΕΠ Η πρώτη προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ

ΑΣΕΠ Η πρώτη προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ