Ημερομηνία Δημοσίευσης 17/11/2019  15:27
 
 

Aυτό που θα δείτε παρακάτω θα σας κόψει την ανάσα

Aυτό που θα δείτε παρακάτω θα σας κόψει την ανάσα
Aυτό που θα δείτε παρακάτω θα σας κόψει την ανάσα
Φ

ωτογραφίες μέσα στην καρδιά της γης.

Μέσα από τις φωτογραφίες του Γιώργου Οικονομίδη, βρεθήκαμε στην καταβόθρα των Μανικιών.

Aυτό που θα δείτε παρακάτω θα σας κόψει την ανάσα