Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/08/2019  16:57
 
 

Είστε πτυχιούχοι; Θέσεις για πρακτική άσκηση στην ΕΕ - Πότε λήγει η προθεσμία

Είστε πτυχιούχοι Θέσεις για πρακτική άσκηση στην ΕΕ - Πότε λήγει η προθεσμία
Είστε πτυχιούχοι Θέσεις για πρακτική άσκηση στην ΕΕ - Πότε λήγει η προθεσμία
Θ

έσεις εργασίας: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου από όλο τον κόσμο θα μπορούν να διεκδικήσουν μία από τις πληρωμένες θέσεις πρακτικής άσκησης και να εργαστούν σε υπηρεσίες και οργανισμούς κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.

Ετησίως, η Επιτροπή προσφέρει πρακτική άσκηση σε 1.800 νέους για ένα διάστημα πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση ξεκινάει την 1η Μαρτίου 2020 και αποτελεί μια ευκαιρία για τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν εμπειρία πάνω στις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Είστε πτυχιούχοι Θέσεις για πρακτική άσκηση στην ΕΕ - Πότε λήγει η προθεσμία