Ημερομηνία Δημοσίευσης 21/01/2020  11:37
 
 

Κύμη: Όταν το χώμα είχε κρυμμένο ένα θησαυρό!

Κύμη Όταν το χώμα είχε κρυμμένο ένα θησαυρό
Κύμη Όταν το χώμα είχε κρυμμένο ένα θησαυρό
Υ

πήρχε πάντα μια παραδοχή για το έδαφος στην περιοχή της Κύμης.

Δεν ήταν νέο αλλά ένα γεγονός που το έλεγαν από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Το έδαφος στην περιοχή της Κύμης, έκρυβε κάποτε χρυσάφι.

Κύμη Όταν το χώμα είχε κρυμμένο ένα θησαυρό