Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/09/2019  14:27
 
 

Μελέτη - «βόμβα» για τις γέφυρες στην Ελλάδα

Μελέτη - «βόμβα» για τις γέφυρες στην Ελλάδα
Μελέτη - «βόμβα» για τις γέφυρες στην Ελλάδα
Π

ολλές γέφυρες στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο όριο ζωής τους ή παρουσιάζουν έλλειμμα συντήρησης, ενώ για όσες έχουν κατασκευαστεί πριν το 1993 δεν υπάρχει επαρκής αντισεισμικός σχεδιασμός, ούτε πρόβλεψη για αύξηση του όγκου φορτίων εξαιτίας της κυκλοφοριακής κίνησης. Αυτό συμπεραίνει μελέτη την οποία πραγματοποίησε ο ερευνητικός ανεξάρτητος οργανισμός «διαΝΕΟσις», με αφορμή την κατάρρευση γέφυρας στη Γένοβα, τον περασμένο χρόνο, με 43 νεκρούς, αλλά και κατάρρευση γεφυρών σε περιοχές της χώρας μας όπως στην Κρήτη, στην Καβάλα και αλλού.

Η μελέτη της διαΝΕΟσις που εκπονήθηκε από ομάδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος υπό τον συντονισμό του Δρ. Βασίλειου Μπαρδάκη, καταγράφει τη σημερινή κατάσταση στη χώρα μας, επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν το πρόβλημα οι άλλες χώρες και καταλήγει σε μια σειρά από προτάσεις για την ενίσχυση των οδικών υποδομών.

Μελέτη - «βόμβα» για τις γέφυρες στην Ελλάδα

Μελέτη - «βόμβα» για τις γέφυρες στην Ελλάδα

Μελέτη - «βόμβα» για τις γέφυρες στην Ελλάδα