Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/08/2019  17:57
 
 

ΟΑΕΔ: Ποιοι θα πάρουν από 10/9 μέχρι 752 ευρώ

ΟΑΕΔ Ποιοι θα πάρουν από 109  μέχρι 752 ευρώ
ΟΑΕΔ Ποιοι θα πάρουν από 109  μέχρι 752 ευρώ
Ε

πίδομα ΟΑΕΔ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. 

Ειδικό εποχικό επίδομα από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δικαιούνται εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σε μια σειρά από επαγγέλματα.

ΟΑΕΔ Ποιοι θα πάρουν από 109  μέχρι 752 ευρώ