Ημερομηνία Δημοσίευσης 20/06/2019  11:37
 
 

ΟΑΕΔ-Προσλήψεις: Νέες θέσεις εργασίας για 85 ανέργους - Δείτε ποιους αφορά

ΟΑΕΔ-Προσλήψεις Νέες θέσεις εργασίας για 85 ανέργους - Δείτε ποιους αφορά
ΟΑΕΔ-Προσλήψεις Νέες θέσεις εργασίας για 85 ανέργους - Δείτε ποιους αφορά
Ξ

εκινάει άμεσα η πρόσληψη 85 ανέργων, που ήταν πρώην εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου οι οποίες λόγω κρίσης έκλεισαν.

Οι εν λόγω άνεργοι για να μπορούν να προσληφθούν θα πρέπει να έχουν αναβαθμίσει τα προσόντα τους μέσω δράσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρήχθησαν από προηγούμενες της Δ’ ενέργειες του έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica Retail» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΜΕ τίτλο "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

ΟΑΕΔ-Προσλήψεις Νέες θέσεις εργασίας για 85 ανέργους - Δείτε ποιους αφορά