Ημερομηνία Δημοσίευσης 16/01/2020  13:07
 
 

POLITIS OUT OF HOME: Ένας υπεύθυνος πολίτης στο πλευρό μας

POLITIS OUT OF HOME Ένας υπεύθυνος πολίτης στο πλευρό μας
POLITIS OUT OF HOME Ένας υπεύθυνος πολίτης στο πλευρό μας
Μ

έσα από τα χρόνια, η στρατηγική μας έχει σταθερά επικεντρωθεί στην διατήρηση πρακτικών που προάγουν την «δίκαιη επιχειρηματικότητα» παρέχοντας υψηλού επιπέδου διαφημιστικές υπηρεσίες.

Για όλους εμάς, στην Politis Οut Οf Ηome, η εθελοντική δέσμευση μας στην ενσωμάτωση της κοινωνικής Εταιρικής Υπευθυνότητας και των αρχών της βιωσιμότητας στην επιχείρηση μας, συνδέονται με την πεποίθηση μας ότι αυτή δεν είναι μόνο μια καλή επιχειρηματική πρακτική, αλλά και ένα ηθικό ζήτημα.

POLITIS OUT OF HOME Ένας υπεύθυνος πολίτης στο πλευρό μας

POLITIS OUT OF HOME Ένας υπεύθυνος πολίτης στο πλευρό μας

POLITIS OUT OF HOME Ένας υπεύθυνος πολίτης στο πλευρό μας

POLITIS OUT OF HOME Ένας υπεύθυνος πολίτης στο πλευρό μας

POLITIS OUT OF HOME Ένας υπεύθυνος πολίτης στο πλευρό μας