Ημερομηνία Δημοσίευσης 28/01/2020  09:37
 
 

Πότε θα μπει το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα ΚΤΕΛ

Πότε θα μπει το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα ΚΤΕΛ
Πότε θα μπει το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα ΚΤΕΛ
Δ

ιατάξεις οι οποίες βελτιώνουν την ισχύουσα νομοθεσία για την ανάθεση συγκοινωνιακού έργου σε ιδιώτες περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών για την αδειοδότηση υδατοδρομίων το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή χθες Δευτέρα (27/01). 

Με τις νέες διατάξεις προσδιορίζεται ότι ο χρόνος ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου στα ΚΤΕΛ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χρόνια, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα υπεκμίσθωσης μέρους των ανατιθέμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών και σε άλλα ΚΤΕΛ περιφερειακών ενοτήτων, σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του οικείου ΚΤΕΛ.

Πότε θα μπει το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα ΚΤΕΛ