Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/10/2019  12:27
 
 

Προσλήψεις Εθνοφυλάκων: Προσόντα και δικαιολογητικά

Προσλήψεις Εθνοφυλάκων Προσόντα και δικαιολογητικά
Προσλήψεις Εθνοφυλάκων Προσόντα και δικαιολογητικά
Η

61 Μονάδα Επιστρατεύσεως (Στρατόπεδο “Μαρκόπουλου”) στα Φάρσαλα, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Εθνοφυλάκων, προκειμένου να εξασφαλίζει τη φρούρηση εγκαταστάσεων, κατά το έτος 2020.

Η ανάληψη καθηκόντων είναι εθελοντική, η αποζημίωση είναι δεκαπέντε ευρώ (15 ευρώ) ημερησίως, δεν έχει την έννοια του εργατικού ημερομισθίου και ως εκ τούτου δεν δημιουργείται σχέση εργασίας μεταξύ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και του Εθνοφύλακα (δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλιση στα ασφαλιστικά ταμεία ή συνταξιοδότηση ή αποζημίωση). Η παραπάνω αποζημίωση χορηγείται για την αποζημίωση δαπανών διατροφής, ιματισμού και υπόδησης.

Προσλήψεις Εθνοφυλάκων Προσόντα και δικαιολογητικά