Ημερομηνία Δημοσίευσης 16/01/2020  11:07
 
 

Σε αυτό τον δήμο της Αττικής οι κάδοι απορριμμάτων... μιλούν!

Σε αυτό τον δήμο της Αττικής οι κάδοι απορριμμάτων μιλούν
Σε αυτό τον δήμο της Αττικής οι κάδοι απορριμμάτων μιλούν
Έ

να από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι πάνω στο σοβαρό θέμα της ανακύκλωσης, είναι πως ένα μεγάλο ποσοστό των δημοτών δεν κάνει σωστή κατανομή των απορριμμάτων στους ειδικούς κάδους.

Πάνω σε αυτό, ο δήμος Χαλανδρίου έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αρκετά πρωτοποριακή, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται αυτόματα και πλήρως για το ποια αντικείμενα μπορεί να δεχτεί ο κάθε κάδος ανάλογα με το χρώμα του και κατ΄ επέκταση να προστατευτεί η ανακύκλωση και να μην ακυρωθεί.

Σε αυτό τον δήμο της Αττικής οι κάδοι απορριμμάτων μιλούν

Σε αυτό τον δήμο της Αττικής οι κάδοι απορριμμάτων μιλούν