Ημερομηνία Δημοσίευσης 22/07/2019  09:27
 
 

Τέλος ο Δακτύλιος από σήμερα

Τέλος ο Δακτύλιος από σήμερα
Τέλος ο Δακτύλιος από σήμερα
Ε

λεύθερα θα κινούνται από σήμερα, Δευτέρα 22/07 τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς σταματά να ισχύει ο Δακτύλιος για το καλοκαίρι.

Όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στους εξής δρόμους:

Τέλος ο Δακτύλιος από σήμερα

Τέλος ο Δακτύλιος από σήμερα