Ημερομηνία Δημοσίευσης 22/11/2019  10:07
 
 

Αφιερωμένο σε όλους τους Ευβοιώτες που πήγαν στρατό: Γιατί την τουαλέτα την ονομάζουν «Καλλιόπη»;

Αφιερωμένο σε όλους τους Ευβοιώτες που πήγαν στρατό Γιατί την τουαλέτα την ονομάζουν «Καλλιόπη»
Αφιερωμένο σε όλους τους Ευβοιώτες που πήγαν στρατό Γιατί την τουαλέτα την ονομάζουν «Καλλιόπη»
Κ

ατά την διάρκεια του μεσοπολέμου το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε να διακοσμήσει τους αεραγωγούς εξαερισμού που βρίσκονταν επάνω στην πλατεία της Ομόνοιας γιατί θεωρούσαν ότι το θέαμα ήταν εντελώς αποκρουστικό για τη μεγαλύτερη πλατεία της πρωτεύουσας.
Έτσι παρόλο που οι αεραγωγοί ήταν 8, έβαλαν 9 μούσες. Η Καλλιόπη περίσσεψε και την έβαλαν προσωρινά δίπλα στις δημόσιες τουαλέτες. Έτσι εκείνη την εποχή, όποιος ρωτούσε που είναι η τουαλέτα, του έλεγαν δίπλα στην Καλλιόπη.