Ημερομηνία Δημοσίευσης 11/10/2019  07:07
 
 

Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και στην Εύβοια;

Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και στην Εύβοια
Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και στην Εύβοια
Ε

ίσαι στον δρόμο και πηγαίνεις στην δουλειά σου.
Βλέπεις όμως μπροστά στα μάτια σου κάποιοι να τρέχουν σαν ένα φάντασμα να τους κυνηγά. 
Βλέποντας τα πρόστιμα σε όλες τις χώρες, λέμε respect στην Εσθονία. Αν η ταχύτητα του οχήματος είναι ανώτερη από το όριο έως και 20 χλμ./ώρα, ο χρόνος που θα πρέπει να περάσει για να ακουμπήσει ξανά ο οδηγός το τιμόνι, θα είναι 45 λεπτά. Αν είναι από τα 21 χλμ./ώρα έως τα 40 χλμ./ώρα, τότε ο χρόνος ανεβαίνει στα 60 λεπτά!​
Με αυτό το μέτρο τιμωρούν όσους τρέχουν. Τους βάζουν τιμωρία ώστε να αργήσουν να φτάσουν στον προορισμό τους.