Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/09/2018  19:10
 
 

Χωρίς τέλος οι προκλήσεις στο Αιγαίο: Νέες τουρκικές παραβιάσεις

Χωρίς τέλος οι προκλήσεις στο Αιγαίο Νέες τουρκικές παραβιάσεις
Χωρίς τέλος οι προκλήσεις στο Αιγαίο Νέες τουρκικές παραβιάσεις
Σ

υγκεκριμένα, δύο σχηματισμοί αποτελούμενοι από 4 συνολικά F-16, καθώς και ένα CN-235, προέβησαν σε τρεις παραβάσεις του FIR Αθήνας και σε δεκαεπτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου (1 από τo CN-235 και 16 από τον ένα σχηματισμό F-16).
Δεν σημειώθηκε εμπλοκή, αλλά δύο αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.
Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 14η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: 2 (2 x 2 F-16)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ: 1 CN-235
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ: 5
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ: 2
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: 3
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ: 17 (1 από τo CN-235 και 16 από τον ένα σχηματισμό)
ΕΜΠΛΟΚΕΣ: -
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
 

Χωρίς τέλος οι προκλήσεις στο Αιγαίο Νέες τουρκικές παραβιάσεις