Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/03/2019  22:50
 
 

ΕΕ: Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία
ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία
Η

Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την γ.γ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Γιαννακάκη, η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της Σύμβασης καθώς και από τον Χαράλαμπο Χριστόπουλο και την Βασιλική Χριστοδούλου, συνεργάτες στο συντονιστικό μηχανισμό για την Αναπηρία, ο οποίος βρίσκεται υπό την εποπτεία του υπουργού Επικρατείας Χριστόφορου Βερναρδάκη.
Η ελληνική αντιπροσωπεία τόνισε την ανάγκη για ύπαρξη στατιστικών στοιχείων σε εθνικό επίπεδο σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μπορούν να σχεδιαστούν αποτελεσματικά οι δημόσιες πολιτικές για την Αναπηρία, σημειώνεται σε δελτίο Τύπου του υπουργού Επικρατείας και υπογραμμίστηκε η ανάγκη για αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας και για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία μέσω της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Τέλος, παρουσιάστηκαν πολιτικές που έχει εισάγει η ελληνική κυβέρνηση για τη βελτίωση της ζωής των Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα και δόθηκε έμφαση στα πεδία της παιδείας, της εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και στην πρόσβαση στην δημόσια υγεία χωρίς διακρίσεις.
Μετά το τέλος της συνάντησης, υπογράφηκε διακήρυξη από τους συμμετέχοντες για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπου τονίζεται η αφοσίωση στα βήματα που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καθορίζονται κάποια από όσα πρόκειται να γίνουν στο μέλλον.

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία

ΕΕ Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο επίκεντρο ανεπίσημης Συνόδου των υπουργών για την αναπηρία