Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/10/2019  23:20
 
 

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου
Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου
Σ

ήμερα είναι ημέρα γιορτής για τα ονόματα: Σεβαστιανός, Σεβαστιανή, Σεβαστός, Σεβαστή.
Αγία Σεβαστιανή
Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 24 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Σεβαστιανή και Σεβαστή.
Η Σεβαστιανή ήταν μαθήτρια του αποστόλου Παύλου και καταγόταν από τη Σεβαστή της Φρυγίας. Μαρτύρησε στην Ηράκλεια της Θράκης επί Ρωμαίου αυτοκράτορος Δομιτιανού

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο Ποιοι γιορτάζουν την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου