Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/03/2018  18:50
 
 

Επίθεση Ερντογάν στην ΕΕ: «Στην Ελλάδα δώσατε 400 δισ. και σε εμάς γυρνάτε την πλάτη»

Επίθεση Ερντογάν στην ΕΕ «Στην Ελλάδα δώσατε 400 δισ και σε εμάς γυρνάτε την πλάτη»
Επίθεση Ερντογάν στην ΕΕ «Στην Ελλάδα δώσατε 400 δισ και σε εμάς γυρνάτε την πλάτη»
Μ

ιλώντας από το Προεδρικό Μέγαρο, ο «Σουλτάνος» ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε την Ελλάδα δίνοντάς της 400 δισ. ευρώ.
«Όταν χώρες με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο έχουν προβλήματα τους βοηθάνε με ανταλλάγματα. Αλλά όταν η Τουρκία έχει προβλήματα της γυρίζουν την πλάτη.

Επίθεση Ερντογάν στην ΕΕ «Στην Ελλάδα δώσατε 400 δισ και σε εμάς γυρνάτε την πλάτη»

Επίθεση Ερντογάν στην ΕΕ «Στην Ελλάδα δώσατε 400 δισ και σε εμάς γυρνάτε την πλάτη»

Επίθεση Ερντογάν στην ΕΕ «Στην Ελλάδα δώσατε 400 δισ και σε εμάς γυρνάτε την πλάτη»

Επίθεση Ερντογάν στην ΕΕ «Στην Ελλάδα δώσατε 400 δισ και σε εμάς γυρνάτε την πλάτη»