Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/07/2019  14:50
 
 

Εξοικονομώ Κατ' Οίκον: Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα
Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα
Α

ναβάλλεται για τις 16 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' οίκον ΙΙ», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η παράταση κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Τις επόμενες ημέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και θα ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα περιφερειών.

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα

Εξοικονομώ Κατ Οίκον Για τον Σεπτέμβριο αναβάλλεται το πρόγραμμα