Ημερομηνία Δημοσίευσης 11/02/2019  12:10
 
 

Φαρμακευτική κάνναβη: 30 επενδυτικές προτάσεις για 14 περιοχές της Ελλάδας

Φαρμακευτική κάνναβη 30 επενδυτικές προτάσεις για 14 περιοχές της Ελλάδας
Φαρμακευτική κάνναβη 30 επενδυτικές προτάσεις για 14 περιοχές της Ελλάδας
Α

πό την Ελλάδα, τον Καναδά, τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Ρωσία προέρχονται οι εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα μας και στον τομέα της βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης.

Μέχρι σήμερα, έχουν κατατεθεί 30 επενδυτικές προτάσεις στη γενική γραμματεία Βιομηχανίας. Από αυτές, δύο έχουν ήδη εγκριθεί, δύο έχουν απορριφθεί και οι υπόλοιπες 26 βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης. Οι λόγοι των απορρίψεων είναι στην πρώτη περίπτωση, επειδή η εταιρεία δεν ήταν ενεργή και στη δεύτερη, το γεγονός ότι η εταιρεία δεν υπέβαλε απαντήσεις σε σχετικό ερωτηματολόγιο.

Φαρμακευτική κάνναβη 30 επενδυτικές προτάσεις για 14 περιοχές της Ελλάδας