Ημερομηνία Δημοσίευσης 02/12/2019  21:50
 
 

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο
Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο
Δ

εν πέρασαν λίγα 24ωρα από την τελευταία Navtex που εξέδωσε η Τουρκία, το βράδυ της Δευτέρας στην έκδοση ακόμη τριών. 
Πρόκειται για τρεις Navtex1437, 1435 και 1434 για δέσμευση χώρου ανατολικά της Ρόδου και με χρονική περίοδο την 7η Δεκεμβρίου.
TURNHOS N/W : 1437/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 02-12-2019 21:23)TURNHOS N/W : 1437/19MEDITERRANEAN SEAMERSİN PORT SOUTH BREAKWATER DIRECTION LIGHT IN POSITION 36 47.03 N, 034 38.10 E UNLIT.CAUTION ADVISED.
TURNHOS N/W : 1435/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 02-12-2019 19:31)TURNHOS N/W : 1435/19MEDITERRANEAN SEANAVWARN 1800/19 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISES, ON 07 DEC 19 FROM 1800Z TO 2100Z IN AREA BOUNDED BY;36 21.00 N - 028 32.00 E35 55.00 N - 028 32.00 E35 55.00 N - 029 14.00 E36 06.00 N - 029 14.00 ECAUTION ADVISED.
TURNHOS N/W : 1434/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 02-12-2019 19:21)TURNHOS N/W : 1434/19MEDITERRANEAN SEA1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER NAVWARN 1800/2019 FALLS WITHIN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND TURKISH SEARCH AND RESCUE REGION (SRR). 2. ALL SAR EFFORTS/ACTIVITIES/TRAININGS WITHIN THE TURKISH SRR MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο

Με νέες Navtex συνεχίζει η Τουρκία στο Αιγαίο