Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/02/2018  19:20
 
 

Νέα εγκύκλιος για όσους επιστήμονες σταμάτησαν το επάγγελμα με διακοπή στην εφορία

Νέα εγκύκλιος για όσους επιστήμονες σταμάτησαν το επάγγελμα με διακοπή στην εφορία
Νέα εγκύκλιος για όσους επιστήμονες σταμάτησαν το επάγγελμα με διακοπή στην εφορία
Υ

πενθυμίζεται
ότι η αποσύνδεση της ασφάλισης από την
ιδιότητα αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα
των επιστημονικών φορέων, που ικανοποιήθηκε
με την ψήφιση του Ν. 4488/2017. Σύμφωνα με
την εγκύκλιο προβλέπονται τα ακόλουθα
για τα πρόσωπα που διέκοψαν την
επαγγελματική δραστηριότητα τους:
• Πρόσωπα
 που έχουν διακόψει την επαγγελματική
τους δραστηριότητα ή δεν έχουν κάνει
ουδέποτε έναρξη επαγγελματικής
δραστηριότητας μέχρι την ισχύ του Ν.
4488/2017, δηλαδή μέχρι και 12/9/2017, διαγράφονται
από την ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ
αναδρομικά από 1/1/2017 ή από την ημερομηνία
διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας
στη Δ.Ο.Υ. εφόσον αυτή είχε γίνει μετά
την 1/1/2017. Πρόσωπα που διέκοψαν την
επαγγελματική δραστηριότητα από
13/9/2017 και μετά, διαγράφονται από την
ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ από
την ημερομηνία διαγραφής τους από τη
Δ.Ο.Υ. 
• Ασφαλιστικές
εισφορές που έχουν καταβληθεί για
περιόδους ασφάλισης από 1/1/2017 και μετά
από πρόσωπα που εξαιρούνται αναδρομικά
από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ
και του ΕΤΕΑΕΠ, συμψηφίζονται με τυχόν
οφειλές και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
οφειλές επιστρέφονται ως αχρεωστήτως
καταβληθείσες. Δεν επιστρέφονται οι
ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική
περίθαλψη. Σε κάθε περίπτωση η ασφαλιστική
ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη
ισχύει μέχρι 28/02/2018.
• Δίνεται
δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της
ασφάλισης.