Ημερομηνία Δημοσίευσης 22/11/2019  20:20
 
 

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα
Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα
Μ

ε απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια επελέγησαν οι νέοι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεών τους, από την αρμόδια επιτροπή.
Επισυνάπτονται οι πίνακες, όπως ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Υγείας ανά υγειονομική περιφέρεια, με τους διοικητές και υποδιοικητές που αναλαμβάνουν καθήκοντα στα νοσοκομεία.
Previous
Next
Zoom In
Zoom Out
Page:
/
Previous
Next
Zoom In
Zoom Out
Page:
/
Previous
Next
Zoom In
Zoom Out
Page:
/
Previous
Next
Zoom In
Zoom Out
Page:
/
Previous
Next
Zoom In
Zoom Out
Page:
/
Previous
Next
Zoom In
Zoom Out
Page:
/
Previous
Next
Zoom In
Zoom Out
Page:
/

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Όλα τα ονόματα