Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/04/2019  13:50
 
 

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas
Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas
Τ

ο πρόγραμμα Dimaq (Digital Marketing Qualifications) τελεί υπό την αιγίδα του IAB Europe και παρέχει τη δυνατότητα σε Έλληνες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους τόσο για την ελληνική όσο και για τις αντίστοιχες διεθνείς αγορές.
Στόχος του προγράμματος είναι οι υποψήφιοι να βεβαιώσουν τις δεξιότητές τους σε επιμέρους τομείς της ψηφιακής επικοινωνίας όπως:
DIGITAL BASICS
STRATEGY & PLANNING
DISPLAY ADVERTISING
SEARCH ENGINE MARKETING & SEO
VIDEO ADVERTISING
SOCIAL MEDIA & CONTENT MARKETING
MOBILE MARKETING
PROGRAMMATIC RTB
EMAIL MARKETING
e-COMMERCE
ANALYTICS & UX και
DIGITAL LAW
Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων, παρέχονται επίσης ειδικά εκπαιδευτικά μαθήματα από εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου, πιστοποιημένους ως DIMAQ Trainers από το εξωτερικό.
Η επόμενη εξέταση πιστοποίησης προγραμματίζεται για τις 18 Μαΐου και θα λάβει χώρα στο νέο city campus του BCA (Λ.Αλεξάνδρας 205) ενώ το πρόγραμμα προετοιμασίας πραγματοποιείται την Τρίτη 7/5, την Τετάρτη 8/5, την Τρίτη 14/5 και την Τετάρτη 15/5. Αντίστοιχοι κύκλοι προγραμματίζονται για τον Ιούνιο (εξέταση πιστοποίησης το Σάββατο 22/6 και πρόγραμμα προετοιμασίας την Τρίτη 11/6, την Τετάρτη 12/6, την Τρίτη 18/6 και την Τετάρτη 19/6) και τον Ιούλιο (εξέταση πιστοποίησης το Σάββατο 20/7 και πρόγραμμα προετοιμασίας την Τρίτη 9/7, την Τετάρτη 10/7, την Τρίτη 16/7 και την Τετάρτη 17/7).
Πιστοποιημένοι tutors είναι η Άντα Κυρκιλή και η Γεωργία Ζαχαράκη διακεκριμένα στελέχη της ψηφιακής αγοράς.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στον κύριο Νεόφυτο Οικονόμου στο mail: ne@iab.gr

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas

Νέος κύκλος Dimaq Professional από τον IAB Hellas