Ημερομηνία Δημοσίευσης 21/11/2019  14:50
 
 

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται συντάξεις, επιδόματα και προνοιακά προγράμματα

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα
ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα
Τ

η Δευτέρα 25 Νοεμβρίου θα γίνει η καταβολή επιδόματος Παιδιού, Προνοιακών Αναπηρικών και Διατροφικών Επιδομάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.
 Επίσης, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν: το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το Επίδομα Στέγασης (ενοικίου), Στεγαστικής Συνδρομής, το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και σύνταξη υπερηλίκων και το επίδομα Ομογενών.

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα

ΟΠΕΚΑ Πότε καταβάλλονται συντάξεις επιδόματα και προνοιακά προγράμματα