Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/06/2019  11:20
 
 

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ: Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής, Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών
Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών
Σ

τα μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα Τετάρτη 12/6 στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2019, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται στην Ιστορία, οι υποψήφιοι της ΟΠ Θετικών Σπουδών στη Φυσική και οι υποψήφιοι της ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πανελλήνιες 2019 - ΓΕΛ Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής Ιστορίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών