Ημερομηνία Δημοσίευσης 16/04/2018  17:50
 
 

Power Of Love: Η επίθεση Νίκου – Ανδρέα στην Αθηνά και οι κατηγορίες για στρατηγική

Power Of Love Η επίθεση Νίκου – Ανδρέα στην Αθηνά και οι κατηγορίες για στρατηγική
Power Of Love Η επίθεση Νίκου – Ανδρέα στην Αθηνά και οι κατηγορίες για στρατηγική
Μ

ετά την ψηφοφορία του gala της Παρασκευής στο Power of Love ο Ανδρέας και ο Νίκος έκαναν λόγο για στρατηγική.
 

Power Of Love Η επίθεση Νίκου – Ανδρέα στην Αθηνά και οι κατηγορίες για στρατηγική