Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/02/2018  19:20
 
 

Στάση εργασίας εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι στους δήμους

Στάση εργασίας εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι στους δήμους
Στάση εργασίας εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι στους δήμους
Τ

ο Συνδικάτο ζητεί για το προσωπικό των δήμων την κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τη μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και να πραγματοποιηθούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η Παναττική Επιτροπή Συμβασιούχων.
 
ΠΗΓΗ ΑΠΕ