Ημερομηνία Δημοσίευσης 21/11/2019  16:50
 
 

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση
Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση
Τ

ην απόφαση έλαβε η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ύστερα από έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα, ο οποίος ζητούσε από τον πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου, Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, να γνωμοδοτήσει η Διοικητική Ολομέλεια επί της συνταγματικότητας ή μη του νομοσχεδίου για «τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008».
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα μέλη της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, 43 στο σύνολο τάχθηκαν υπέρ της συνταγματικότητας του επίμαχου νομοσχεδίου. Τέλος υπήρξε ένα μέλος που προχώρησε σε παρατηρήσεις επί συγκεκριμένων διατάξεων, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας.
Υπενθυμίζεται, ότι το περασμένο έτος η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κατά πλειοψηφία, με την υπ’ αριθμόν 34/2018 απόφασή της, είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του προγενέστερου νόμου 4512/2018 ως προς την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης.   

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση