Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/03/2018  18:20
 
 

Το car sharing στο μέλλον θα γίνεται με οχήματα σαν το EZ-GO της Renault

Το car sharing στο μέλλον θα γίνεται με οχήματα σαν το EZ-GO της Renault
Το car sharing στο μέλλον θα γίνεται με οχήματα σαν το EZ-GO της Renault
Τ

ο 1970, όταν η αυτοκίνηση είχε ήδη εισέλθει, τουλάχιστον στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σε μια φάση ωρίμανσης, εμφανίστηκε στη Γαλλία μια πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια car sharing. Από τότε ανεξάρτητες εταιρείες, όπως οι Zipcar, Flexcar, Avis, Hertz έχουν κάνει τις δικές τους προσπάθειες, ενώ τα τελευταία χρόνια κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως οι BMW και Mercedes ακολουθούν τα δικά τους πλάνα.
Σε ότι αφορά το μέλλον το car sharing θα αποτελεί μια εναλλακτική δυνατότητα μετακίνησης απέναντι στην κλασική ιδιοκτησία του μεταφορικού μέσου, και θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κυκλοφοριακού και της ρύπανσης στις μεγαλουπόλεις, καθώς και τον περιορισμό του κόστους χρήσης σε σχέση με ένα ιδιόκτητο αυτοκίνητο.

Το car sharing στο μέλλον θα γίνεται με οχήματα σαν το EZ-GO της Renault