Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/04/2019  12:03
 
 

Γιάννα Αγγελοπούλου Έγινε γιαγιά για δεύτερη φορά!

Γιάννα Αγγελοπούλου
Έγινε γιαγιά για δεύτερη φορά
Γιάννα Αγγελοπούλου
Έγινε γιαγιά για δεύτερη φορά
Π

ολύ ευχάριστα νέα για την Γιάννα Αγγελοπούλου καθώς έγινε γιαγιά για δεύτερη φορά.
  Όπως αναφέρει η εφημερίδα Espresso, ο γιος του Θόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου, Παναγιώτης, απέκτησε τον πρώτο καρπό του έρωτά του με την...